Istoric

S.C. AMICI S.A. Bacău – Antrepriza Montaj Instalaţii Civile şi Industriale – societate comercială pe acţiuni cu sediul social în Bacău,  a fost fondată în 1969 cu denumirea Grupul 3 Instalaţii în cadrul Trustului de Construcţii Bacău. În anul 1973 – Trustul de Construcţii Bacău a devenit Trustul Antrepriză Generală Construcţii Montaj Bacău (T.A.G.C.M.), cu o nouă organizare a subunităţilor, societatea devenind Antrepriza 3 Instalaţii, dobândind personalitate juridică şi contabilă.

În anul 1991, în urma desfiinţării T.A.G.C.M., Antrepriza 3 Instalaţii se transformă în societate comercială pe acţiuni (prin metoda MEBO), iar în anul 1994 capitalul devine integral privat.

Pe parcursul anilor societatea îşi dezvoltă capacitatea de producţie deţinând în momentul de faţă sediu social (construit în 1995), bază de producţie compusă din ateliere de prefabricate instalaţii şi construcţii metalice, atelier de reparaţii, depozite, platforme tehnologice, gospodărire combustibil, sediu pentru două şantiere, parc auto, parc de mecanizare şi staţie de protecţie anticorozivă material tubular.