Autorizarile Firmei

a)   A.N.R.E.
–      proiectare şi execuţie sisteme de distribuţie, branşamente şi instalaţii de utilizare gaze naturale PDS, PDI, EDS, şi EDI;
–      execuţie conducte de transport gaze naturale şi staţii de comprimare a gazelor naturale, aferente Sistemului Naţional de Transport (S.N.T.) tip ETC.;
–      execuţie racorduri Staţii de Reglare – Măsurare a gazelor naturale având regim de lucru mai mare de 6 barri aferent S.N.T. , tip ETR.;
–      proiectare şi execuţie instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, reţele de distribuţie a energiei electrice aeriene şi subterane, la tensiune nominală de 0,4 KV;

b)   I.S.C.I.R.
–      instalare, montare, P.I.F. şi reparare cazane de abur şi apă fierbinte, conform PTC1 – 2003;
–      montare, reparare conducte metalice pentru fluide conform PTC6 – 2003;
–      montare şi reparare conducte de abur şi apă fierbinte conform PTC10/1 – 2003;
–      instalare, PIF şi service instalaţii de ardere şi automatizare, fără lucrări de sudură la cazane de abur şi apă fierbinte conform PTC1 – 2003;
–      instalare, montare, reparare, PIF şi service cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune conform PTC9 – 2003;
–      montare, instalare, PIF şi service aparate, echipamente şi accesorii consumatoare de combustibili gazoşi, combustibil lichid şi combustibil solid, conform PTA1, PTA2 si PTA3;
–      examinări nedistructive la instalaţii mecanice sub presiune şi la instalaţii de ridicat conform PTCR5 – 2003;

c)   C.N.C.A.N.
–      să deţină, să utilizeze, să transporte instalaţii radiologice pentru control nedistructiv cu raze gamma;

d)   B.R.M.L.
–      sa monteze mijloace de măsurare;

e)   I.S.C.
–    control faze lucrări laborator gradul III